Privacyverklaring

Bij het adviseren over en het afnemen van onze diensten en/of producten, vragen wij om jouw
persoonsgegevens. European Airbag Center B.V. houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Met betrekking tot de bescherming van jouw privacy geldt het navolgende
beleid.

Verantwoordelijken

  • European Airbag Center B.V., statutair gevestigd aan Het Riet 15, 5431 NL, Cuijk en
    ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer
    171.86.004. Te bereiken via +31(0)485331199 en info@airbagbank.eu

Waarvoor verwerken wij jouw gegevens?

In het kader van onze dienstverlening of het verkopen van onze producten, leggen wij gegevens
vast. In het Dataregister hebben we dit uitgewerkt. Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat:

  • Je bij ons een product koopt;
  • Je gebruik maakt van onze dienstverlening;
  • Je bij ons informatie aanvraagt, bijvoorbeeld via onze chatmogelijkheid of contact aanvraag;
  • Voor statistische analyses.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verstrekken enkel noodzakelijke persoonsgegevens aan externe partijen die wij inschakelen
voor het verlenen van onze diensten aan klanten. Dit betreft MyParcel voor het versturen van
paketten en Exact Online voor de administratie van verkoopfacturen. Zij gebruiken deze gegevens
alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst, niet voor andere doeleinden.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in ieder geval zolang je klant bent bij European Airbag
Center BV. Ook na afloop van onze dienstverlening zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde
gegevens nog te bewaren. Tot slot kijken wij daarbij naar de mogelijkheid om in de toekomst
opnieuw diensten aan je te verlenen. Na afloop van de bewaartermijn vernietigen we jouw
gegevens. Je hebt altijd het recht om ons te vragen om je gegevens te verwijderen.
Wil je dat wij jouw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuur dan een e-mail naar
info@airbagbank.eu Wij beoordelen jouw verzoek binnen 7 werkdagen. Indien geen overeenkomst
loopt, voldoen wij binnen dezelfde tijd aan jouw verzoek.

Recht op inzage en controle

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent aan jou bepaalde rechten toe met
betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. Je hebt het recht op wissing van
persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht bezwaar te maken tegen
de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar jouw mening onjuistheden, dan kun je
schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken door een e-mail te sturen naar
info@airbagbank.eu Wij voldoen binnen 7 werkdagen aan jouw verzoek.
Verder heb je het recht om ons te melden dat je geen prijs stelt op informatie over onze producten
en diensten. Ook dit kun je melden door een e-mail te sturen naar info@airbagbank.eu.

Privacybeleid andere websites

Op www.airbagbank.eu zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet
verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover
verwijzen wij je naar de betreffende websites.

Wij maken gebruik van cookies

Wij maken bij jouw bezoek aan onze website gebruik van cookies. Voor niet geanonimiseerde
gegevens vragen wij vooraf akkoord. Met behulp van cookies verzamelen wij informatie over het
gebruik van onze diensten. Cookies zijn kleine stukjes informatie die jouw browser automatisch
opslaat op jouw computer. Zo kunnen wij jou herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden
niet gebruikt om personen te herkennen; ze identificeren alleen computers. Ze kunnen echter wel
persoonsgebonden informatie bevatten. Door het gebruik van cookies kunnen wij onze diensten
blijven verbeteren en aanpassen aan de wensen van de bezoekers.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Google Inc.. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website
(met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in
de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt,
rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan
te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere
gegevens waarover Google beschikt.

Heb je nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar info@airbagbank.eu Ook als je vragen hebt over jouw gegevens of als
je deze wilt wijzigen, kan je dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is je graag van dienst.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter
altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Datalek

Indien je denkt een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten te hebben gevonden
(beveiligingslek) of je kan vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of
benaderen (datalek), willen we graag met jou samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op
te lossen. Wij verzoeken je daarom vriendelijk deze informatie met ons te delen. Bekijk ons protocol datalekken.

Klachten

Heb je een klacht over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan kan je deze
indienen bij ons door een e-mail te sturen naar info@airbagbank.eu met als onderwerp “Klacht”.
Wij reageren binnen 7 werkdagen op jouw verzoek. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Wij hebben het recht om dit privacy statement aan te passen. Wij adviseren je om dit privacy
statement regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat je jouw persoonsgegevens
aan ons verstrekt.